DUURZAMER VAN TEELT TOT KOP

KOFFIE EN THEE

Douwe Egberts zet zich wereldwijd in om de koffie- en theemarkt duurzamer te maken. Dat is hard nodig, want de uitdagingen op milieu en sociaal gebied zijn enorm. De beschikbaarheid van grondstoffen gaat achteruit en klimaatverandering is een reëel probleem. 

WERELDWIJDE VRAAG STIJGT

De afgelopen jaren kiest een groeiend aantal boeren ervoor niet meer in de koffie- of theesector te werken terwijl de wereldwijde vraag naar koffie en thee stijgt. Mede hierdoor doet Douwe Egberts er alles aan om de koffie- en theemarkt duurzamer te maken.

DUURZAME KOFFIE EN THEE

Hoe ziet zo’n duurzame koffie- en theesector er precies uit? Dat is nu nog enigszins koffiedik kijken, maar we zien de contouren wel voor ons. Ten eerste worden het klimaat en de natuur beschermd bij de teelt en verwerking. Daarnaast streven we naar een waardeketen waarin iedereen in staat is om een goed bestaan op te bouwen. Ten slotte zien we koffie en thee als bindmiddel voor sociale samenhang in een duurzame samenleving.

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

KOFFIE VOOR IEDEREEN

Meer dan anderhalf miljoen Belgen leven onder de armoedegrens. Dat zijn er heel wat. Jonge, oude en alleenstaande mensen, soms zelfs hele gezinnen, die het om verschillende redenen moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen. Een financieel probleem komt jammer genoeg nooit alleen. Veel van deze mensen raken sociaal geïsoleerd waardoor het voor hen nog moeilijker wordt om moed te vinden, om te blijven vechten en om er weer bovenop te geraken.

 Naast onze sterke merken en jarenlange ervaring, maken onze medewerkers het verschil in de markt van koffie en thee. Zij zijn onze ambassadeurs. Daarom laten we hen op allerlei manieren de sensatie van koffie en thee ervaren. Wij willen een enthousiaste hands-on werksfeer creëren. Met ruimte voor ondernemerschap en lef zodat onze medewerkers het beste uit zichzelf en anderen kunnen halen en hun eigen bijdrage en ideeën kunnen leveren.